با انتخاب این سرویس میتوانید از خدمات مشاوره ای مجموعه مکیال در حوزه های زیر بهره مند شوید:

    • مشاوره در زمینه فرآیندهای صادرات ،اسناد صادراتی ،مکاتبات بین الملل ،مذاکرات تجاری، بازاریابی صادراتی و قوانین و مقررات صادرات.
    • مشاوره در زمینه حمل و نقل وانواع روش های آن ،قوانین و ضوابط مرتبط و روش های تحویل کالا به مشتری.

    • مشاوره در زمینه نقل و انتقال ارزی، روش های پرداخت بین الملل و قوانین حاکم بر نقل و انتقالات ارزی.

    • مشاوره گمرکی در کلیه فرایند های گمرکی برای ترخیص کالا.