هدف شرکت مکیال تجارت توسعه صنعت نمایشگاهی کشور و بهره مندی شرکت های توانمند ایرانی از فرصت های هدفمند بازاریابی و فروش و آشنایی با کالاها و خدمات جدید و تغییرات روز افزون فناوری می باشد.

خدمات نمایشگاهی

  • خدمات مربوط به مدیریت نمایشگاهی شامل اقدامات قبل، حین و بعد از نمایشگاه

  • مدیریت و اجرای میتینگ های B2B

  • اعزام و پذیرش هیات های تجاری

  • اعزام مترجم به همراه هیات های تجاری

 

پروژه مزار شریف