از ویژگی های جمعیتی و اقتصادی افغانستان چقدر میدانیم؟

افغانستان از جمله کشورهایی است که دارای بیشترین قرابت فرهنگی و زبانی با ایران از جمله فارسی‌زبانان است. زبان و فرهنگ مشترک باعث شده تا تجار و بازرگانان دو طرف بهتر بتوانند با یکدیگر ارتباط بگیرند.

با این حال، این کشور از اقوام و مذاهب گوناگونی تشکیل شده که نیاز است با آنها و همچنین سایر ویژگی‌های ترکیب جمعیتی آن یشتر آشنا شد. جدول زیر به خوبی نشان‌دهنده ویژگی‌های جمعیتی و فرهنگی اجتماعی این کشور است.

ویژگی‌های جمعیتی ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی
جمعیت 38 میلیون و 500 هزار نفر زبان‌های رسمی فارسی، دری و پشتو
جمعیت مردان 51.32 و جمعیت زنان 48.68 درصد اقلیت‌های قومی تاجیک، پشتون، هزاره و ازبک
41 درصد جمعیت 0 تا 14 ساله نوع حکومت جمهوری اسلامی
29.9 درصد جمعیت 25 تا 54 ساله دین رسمی اسلام
جمعیت روستایی 25 درصد شهرهای مهم کابل، قندهار، هرات، مزار شریف، جلال‌آباد
جمعیت شهری 75 درصد پول رایج افغانی

اقتصاد در افغانستان همواره تاثیرپذیر از مساله جنگ بوده است. اما در چند سال اخیر و به دنبال تاسیس حکومت جدید در این کشور، وضعیت بهبود پیدا کرده است.حداقل این کشور توانسته در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی عضو شود، سرمایه خارجی جذب کند و از همه مهم‌تر داد و ستد خود را دوباره با کشورهای مختلف از جمله ایران برقرار کند.

اقتصاد این کشور چندان بویی از صنعت نبرده و بیشتر بر روی بحث کشاورزی متمرکز است. علی‌رغم تمام تنش‌ها و جنگ‌هایی که در فضای داخلی آن وجود دارد، اما این کشور توانسته در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی حداقل وضعیت باثباتی داشته و چندان دچار نوسان نباشد.

جدول زیر چکیده‌ای از وضعیت اقتصاد افغانستان در سال 2019 براساس آخرین داده‌های سازمان‌های بین‌المللی از قبیل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی کار است.
شاخص‌های اقتصادی توضیحات
تولید ناخالص داخلی 19.36 میلیارد دلار
سهم بخش خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن از GDP به ترتیب برابر 78، 15 و 5 درصد
تورم 4.5 درصد
بیکاری 42 درصد
میزان سرمایه‌گذاری خارجی :5 میلیارد دلار
مهم‌ترین محصولات معدنی: اورانیوم، لیتیوم، سنگ آهن، مس، زغال سنگ
مهم‌ترین محصولات کشاورزی: خشخاش و تریاک، میوه، پشم و گوشت گوسفند، زعفران
مهم‌ترین محصولات صنعتی: گلیم و فرش
حجم تجارت خارجی: 7 میلیارد دلار