خدمات مکیال تجارت در حوزه واردات کالا
   • نظارت و ارزیابی بر عملیات و عملکرد امور صادرات جهت شناخت قوت‏ ها و ضعف‏ ها و انجام اصلاحات لازم.
   •  مشاوره در حوزه شرایط عرضه کالا: تولیدات، واردات، نیازها و تقاضاها.
   • ارائه تصویری روشن از واقعیت‌های بازار و محیط‌ های مالی و بین ‏المللی و بازار هدف.
   • شناخت واقعیت‌ها و اطلاعات روز در مورد بازارهای خارجی و داخلی.
   • آگاهی از منابع، موانع، تسهیلات و محدودیت‌های بازار داخل و بازار هدف
   • گردآوری اطلاعات لازم در مورد شرایط حاکم بر کشور خارجی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی، و تکنولوژیکی داخل و خارج که ممکن است باعث تندی یا کندی، ساده شدن یا دشواری و پایداری یا ناپایداری صادرات شوند.
   • مشاوره در حوزه حمل و نقل و بارگیری و تخلیه کالا، اخذ مجوزهای قانونی، انجام ثبت سفارشات و انجام کلیه امور مرتبط.
   • انجام کلیه عملیات گمرکی اعم از ترخیص کالا
   • یافتن مزیت‌ها و تمایزهایی که می‌تواند در پایداری و موفقیت صادرات موثر باشند.
   • پیگیری امورات گمرکی شما توسط ترخیص کار مجرب.
   • تعیین تعرفه و ارزش کالا بصورت کارشناسی در کوتاه ترین زمان.
                                                        خدمات مکیال در حوزه کارگزاری خرید
   • مسئولیت سفارش مواد، تأسیسات و یا تجهیزات و پیگیری امور از طریق فروشندگان در زمینه حمل و نقل و تحویل
   • انتخاب و گزینش مناسب کالای استاندارد.
   • جستجوی فروشندگان، تعیین سفارشات و کلیه خدمات تنظیم قرار داد
   • پیگیری کالا و تحویل آن در تاریخ وعده داده شده .
   • نگهداری سوابق و پیگیری خرید، محموله، و مسائل مرتبط.
   • ارزیابی محصولات از لحاظ کیفیت و کمیت و تطابق با سفارش شما.